vineri, 28 decembrie 2012

Zonele cu acces restrictionat din BucurestiZonele cu acces restrictionat din Bucuresti

Zona A a Municipiului Bucuresti in care se restrictioneaza accesul si circulatia vehiculelor cu masa totala autorizata mai mare de 5 t este delimitata de urmatoarele artere:

B-dul Dacia – Str.Traian – Str. Nerva Traian – Bdul Octavian Goga – Pasaj Marasesti – Bdul Marasesti – Str. Mitropolit Nifon –Bdul Libertatii – Calea 13 Septembrie – Sos.Pandurilor – Sos. Grozavesti – Sos. Orhideelor – Bdul Dinicu Golescu – Piata Garii de Nord – Calea Grivitei – Sos. Nicolae Titulescu – Bdul Banu Manta – Bdul Ion Mihalache – Bdul Maresal Averescu – Bdul Constantin Prezan – Bdul Aviatorilor – Bdul Mircea Eliade – Bdul P.I. Ceaikovski – Str.Barbu Vacarescu – Str.Tunari – Bdul Dacia

Zona B a municipiului Bucuresti in care se restrictioneaza accesul si circulatia vehiculelor cu masa totala autorizata mai mare de 7,5 t este delimitata de urmatoarele artere:

Bd. Aerogarii - str. Cpt. Alex. Serbanescu - str. Barbu Vacarescu - str. Fabrica de Glucoza - sos. Petricani - str. Doamna Ghica - sos. Colentina - sos. Fundeni - str. Morarilor - Bd. Basarabia - Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd. Th. Palady - Bd. Camil Ressu - str. Fizicienilor - Bd. Energeticienilor - Calea Vitan - sos. Vitan Barzesti - str. Ion Iriceanu - str. Turnu Magurele - str. Luica - sos. Giugiului - str. Alexandru Anghel - str. Prelungirea Ferentari - Calea Ferentarilor - str. M. Sebastian - Calea 13 Septembrie - Bd. Ghencea - str. Brasov - sos. Virtutii - Calea Crangasi - Pasaj Grant – Calea Grivitei - Bd. Bucurestii Noi - str. Jiului - Bd. Poligrafiei - Pasaj Jiului - str. Baiculesti - sos. Straulesti - Bd. Ionionescu de la Brad.

Accesele la zona B sunt:

• dinspre autostrada Bucuresti - Pitesti, prin Bd. Iuliu Maniu, str. Valea Cascadelor, str. Valea Oltului, str. Prelungirea Ghencea;
• dinspre D.N. 6, prin sos. Ale
xandriei, sos. Antiaeriana.
• Accesele la zonele de interes din interiorul zonelor restrictionate, sunt:
• la vama de pe Bd. Timisoara, pe Bd. Timisoara dinspre str. Valea Cascadelor sau str. Valea Oltului, pana la str. Romancierilor si retur;
• la zona industriala cuprinsa intre Bd. Timisoara, Bd. Iuliu Maniu, bd. Vasile Milea, str. Lujerului, prin Bd. Timisoara, Bd. Vasile Milea, Bd. Iuliu Maniu si retur;
• la zona industriala cuprinsa intre Drumul Sarii, str. M. Sebastian, Cal. Rahovei si str. Progresului, prin Calea 13 Septembrie, str. M. Sebastian, str. Razoare, str. Progresului, sos. Panduri si retur prin Calea 13 Septembrie;
• la zona industriala cuprinsa intre Calea Rahovei, bd. G. Cosbuc, str. C-tin Istrati, str. Progresului, prin Calea Rahovei, Bd. G. Cosbuc, str. C-tin Istrati, str. Progresului;
• la zona industriala de pe platforma "Rocar", prin str. Toporasi;
• la zona industriala cuprinsa intre str. Ziduri Mosi, bd. Ferdinand, bd. Garii Obor, str. Baicului, str. Paharnicu Turturea, str. Heliade intre Vii, str. Doamna Ghica, prin str. Doamna Ghica, str. Heliade intre Vii, str. Paharnicu Turturea, str. Baicului. Bd. Garii Obor, bd. Ferdinand, str. Ziduri Mosi si retur;
• la vama din bd. Expozitiei, prin bd. Bucurestii Noi, bd. Ion Mihalache, str. Clabucet, bd. Expozitiei, cu retur prin Putul lui Craciun;
• la zona industriala de pe Splaiul Unirii, dintre sos. Vitan Barzesti si sos. Mihai Bravu, pe Splaiul Unirii, pana la sos. Mihai Bravu si retur.Podul Basarab
Podul Grant
Podul Grant

Podul GrantNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu